JUBILEER


Tullbergs Kommunikationsbyrå i Stockholm har arbetat med ett antal jubileer, gjort jubileumskoncept, varit projektutvecklare, projektledare och arbetat med genomförande, grafisk form, tidningar, utställningar och evenemang. Uppdrag som till exempel KF 100 år, Stockholm 2000, Stål och Metall 100 år under 2006, Luftfartsverket, Linnéjubileet 2007, Strindberg 150 år och Hantverksföreningen 150 år. Ett kommande jubileum som Tullbergs Kommunikationsbyrå gjort en riskanalys för och tagit fram förslag till aktiviteter till, är Kommunal 100 år vilket firades år 2010.
Läs mer om jubileumsaktiviteter nedan.

Exempel på jubileer för kommersiella uppdrag
- KF
- Luftfartsverket
- Bromma flygplats

Exempel på jubileer för organisationer och myndigheter
- Stockholms Hantverksförening
- Stål- och metallförbundet
- Kommunal (riskanalys, idéförslag)

Exempel på jubileer inom kulturområdet
- Linné 2007
- Stockholm kulturhuvudstad 1998
- Stockholm 2000
- August Strindberg 150 år

 Utnyttja ert jubieum

Till kunder

 

TULLBERGS KOMMUNIKATIONSBYRÅ AB Krukmakargatan 22 118 51 Stockholm tel 070 928 22 19 torsten.tullberg@tullbergs.se