ORGANISATIONER


Tullbergs Kommunikationsbyrå har sedan starten 1994 arbetat med organisationer som Stockholms Hantverksförening, Hantverkarnas Riksorganisation, Teknikföretagen och Golvbranschens Riksorganisation. Sammanlagt har vi arbetat med ca 30 organisationer.

Flera av våra medarbetare har arbetat på organisationer som informatörer, informationschefer och marknadschef.
Vi har en särskild arbetsgrupp som består av Tomas Tullberg,Stefan Giesecke, Monika Moravcsik, Pia Hall och Torsten Tullberg.

Vi arbetar med följande:

Strategier
Vi hjälper organisationer att utforma mål och strategier för att öka antalet medlemmar, få igång en förnyelse, en kampanj eller få igång större utvecklingsprojekt. Vi gör också marknadsplaner och andra strategiska planer.

Stärka varumärket
Vi utarbetar varumärkesplattformar, profilkampanjer, tar fram nya logos med mera. Ofta sker varumärkesarbetet i workshopform där varumärkesplattformen utarbetas av personal och konsulter i samverkan. Varumärkesplattformar år 2009: Golvbranschens Riksorganisation, 2008: Tapetserarmästarna och Skrädderiförbundet

Marknadsföring
Tullbergs tar fram marknadsplaner, nya marknadsföringskoncept, lägger upp kampanjer, gör marknadsföringsmixer samt copy och grafisk formgivning.

Logo och grafiska manualer
Vi tar fram logos, designprogram och grafiska manualer.
Exempel är Stockholms Hantverksförening, Stål och Metall

Kampanjer
Tullbergs har gjort flera större kampanjer för att stärka branscher till exempel
Stockholms Hantverksdagar med tolv museer på Djurgården åren 2001-2004

Rekryteringskampanjer
Vi har tar fram koncept för rekryteringskampanjer. Bland annat har vi ett koncept på hur den upplevda medlemsnyttan kan öka starkt. Uppdrag som tex Måleriföretagarna, SMS 2008.

Produktion av material för information och marknadsföring
Vi svarar för både grafisk formgivning och text av olika former av informationsmaterial som verksamhetsberättelser, broschyrer och internpresentationer. Tullbergs tar fram grafisk form. Vi fungerar löpande som redaktion för ett antal nyhetsbrev och tidningar. Vi tar också fram böcker samt producerar text för hemsidor.Kunder

 

TULLBERGS KOMMUNIKATIONSBYRÅ AB Krukmakargatan 22 118 51 Stockholm tel 070 928 22 19 torsten.tullberg@tullbergs.se