UNGDOMS- OCH EU-PROJEKT


Tullbergs Kommunikationsbyrå har blivit specialister på att göra ansökningar, förstudier och utveckla koncept för hur projekt kan förverkligas. Nästan alla av våra ansökningar har lett till projekt. Vi har en särskild projektgrupp bestående av Tomas Tullberg och Torsten Tullberg. Vi är snabba på att sätta oss in i ett ämne, fokusera på vad som är viktigt, definiera samhällsnytta och affärsnytta samt ta fram en projektplan.

EU-projekt
Tullbergs Kommunikationsbyrå har varit med om att göra ansökningar för ett antal olika EU-projekt, varav det största är EU-projektet Handkraft som omfattade 67 miljoner kr, ett projekt som genomfördes av Stockholms Hantverksförening. Tullbergs Kommunikationsbyrå har gjort förstudier och varit koordinator.

Ungdomsprojekt
Tullbergs Kommunikationsbyrå har vid flera tillfällen arbetat med ungdomsprojekt. Vi arbetar med att höja statusen för en bransch, få igång EU-finansierade utvecklingsprojekt som kan hjälpa en bransch i behov av strukturutveckling att bli attraktiv bland ungdomar och utformar stora ungdomskampanjer och ungdomsevenemang. På grund av våra ungdomsprojekt har vi också fått uppdrag att göra ungdomstidningar som Gymnasieguiden (fyra år), som är Sveriges största tidning inför gymnasievalet, Framtidsguiden (fyra år), en tidning för gymnasielever inför val av eftergymnasiala studier, KY-guiden för att inspirera till deltagande i Kvalificerad Yrkesutbildning och Craft (tre år), för att öka intresset av hantverksutbildningar. Tullbergs Kommunikationsbyrå har också medverkat i ungdomsprojekt för att hjälpa unga som är utanför jobb och försäkringssystem.

Näringslivs- och kunskapsprojekt
Tullbergs Kommunikationsbyrå har goda kontakter med näringslivet genom uppdrag för Teknikföretagen, Volvo och ABB men också för företag som KF, AMF Pension och NUTEK. Med NUTEK, Länsstyrelsen och EU som beställare, har Tullbergs Kommunikationsbyrå deltagit i arbetet med att utveckla en avancerad teknikförmedlingstjänst för industrin, nya former för att starta eget och flera större integrationsprojekt, koncept för större utställningar. Tullbergs har skött all marknadsföring för Konstruktörsprogrammet under flera år för Teknikföretagen, Svensk Industridesign, KTH och STF-Ingenjörsutbildning.


Kunder

 

TULLBERGS KOMMUNIKATIONSBYRÅ AB Krukmakargatan 22 118 51 Stockholm tel 070 928 22 19 torsten.tullberg@tullbergs.se