KULTURMARKNADSFÖRING


Tullbergs Kommunikationsbyrå i Stockholm är kulturens egen kommunikationsbyrå. Vi har sedan starten 1994 inriktat oss starkt mot kulturområdet, med uppdrag för Kulturdepartementet, Kulturrådet, Stockholms kulturförvaltning och Svenska institutet samt de tjugo största museerna. Ingen annan kommunikations- eller reklambyrå i Sverige har genomfört lika många uppdrag inom kultursektorn som Tullbergs Kommunikationsbyrå.

Vi har fått erfarenheter av hur kulturinstitutioner kan stärka sitta varumärke, få fler besökare eller öka sin försäljning. När det gäller marknadsföring av kultur är det viktigt att utgå från kulturinstitutionens uppdrag och öka utåtriktningen, att få institutionen att betyda mer för fler. Många museer behöver bättre kopplingar till det som händer i samtiden.

Arbetsgruppen består av kommunikationsstrategerna Torsten Tullberg, Tomas Tullberg, Eva Karlsson och Norbert Tamas.

Vi arbetar med följande:

Strategier
Tullbergs Kommunikationsbyrå hjälper kulturinstitutioner att utforma mål och strategier för att öka antalet besökare, öka försäljning, få igång en förnyelse, en kampanj eller få igång större kulturprojekt. Vi gör också marknadsplaner och andra strategiska planer.

Branding - Stärka varumärket
Vi utarbetar varumärkesplattformar, profilkampanjer, tar fram nya logotyper med mera. Ofta sker varumärkesarbetet i workshopform där varumärkesplattformen utarbetas av personal och konsulter i samverkan. Några varumärkesplattformar: Sjöhistoriska museet, Stockholms läns museum, Botkyrka kulturskola, Tullinge Gymnasium, Scenkonst Sörmland och Gävleborgs länsmuseum.

Marknadsföring
Tullbergs Kommunikationsbyrå tar fram marknadsplaner, nya marknadsföringskoncept, lägger upp kampanjer, gör marknadsföringsmixer samt copy och grafisk formgivning.

Logotyper och grafiska manualer
Vi tar fram logotyper, designprogram och grafiska manualer.
Exempel är Norrvikens trädgårdar, Stockholms läns museum, Strindbergsmuseet, Skansen, Kulturår i Skärgården, Runriket och Drama Svecia.

Kampanjer
TullbergsKommunikationsbyrå har gjort flera större kampanjer inom kulturområdet, till exempel
Stockholms Hantverksdagar med tolv museer på Djurgården åren 2001-2004 och Partnership for Culture åt Svenska institutet, UD och Kulturdepartementet med aktiviteter i Sverige, Finland, Estland, Polen och Vitryssland.

Produktion av material för information och marknadsföring
Vi svarar för både grafisk formgivning och text av olika former av informationsmaterial som verksamhetsberättelser, broschyrer och internpresentationer. Tullbergs tar fram grafisk form. Vi fungerar löpande som redaktion för ett antal nyhetsbrev och tidningar. Vi tar också fram böcker samt producerar text för hemsidor.

Försäljning
Många museer har behov av att öka sin försäljning. Ofta behövs kundanalyser. Vilka vill vi intressera? Hur får vi buss- och kryssningsresenärer till våra museer? Vi utvecklar strategier, gör kundundersökningar, tar fram listor med kundföretag och leverar olika paketlösningar. Ofta sker utvecklingen av försäljningsarbetet i workshopform där nya arbetssätt utvecklas av personal och konsulter i samverkan.
Tullbergs Kommunikationsbyrå har tagit fram försäljningsutbildningar för Livrustkammaren, Hallwylska Palatset och Skokloster.

KULTURPROJEKT
Tullbergs Kommunikationsbyrå har genom åren genomfört ett antal större kulturprojekt. Vi tar fram konkreta genomförbara koncept och får med de samarbetspartners som behövs för förverkligandet. Ofta ingår att vi hjälper till med koncept för finansieringen. Uppdragen kan t ex. gälla:

Bildandet av nya kulturinstitutioner
Vi gjorde utvecklings- och marknadsplaner och sponsringskoncept som gjorde att Grafikens Hus, Keramikens Hus, Skulpturens Hus och Konsthallen Marabouparken kunde bildas och komma igång. Vi gjorde marknadsplanen och sponsringskoncept för Svenskt Kulturarv.

EU-projekt
Tullbergs Kommunikationsbyrå gör ansökningar till EU-projekt, gör förstudier och projektleder genomförande av olika EU-projekt. Vi har lärt oss hur man får till en bra medfinansiering och hur man får med alla parter att skriva på vid rätt tillfälle. Vårt mest framgångsrika EU-projekt var på 68 miljoner kronor.

Kulturutredningar-utvecklingsplaner-koncept
Tullbergs har erfarenhet att göra snabba utredningar som ska leda till utveckling. Vi har till och med av Strömma och Riksantikvarieämbetet fått göra genomförandeplaner (när de var trötta på alla utredningar som inte ledde till konkret handling fick Tullbergs i uppdrag att göra en genomförandeplan som ledde till konkret utveckling.

Finansiering och sponsring
Tullbergs Kommunikationsbyrå tar fram sponsringspolicy, det vill säga regler för hur sponsringen får och bör gå till samt utvecklar sponsringskoncept, hur sponsorn ska samarbeta med kulturinstitutionen och vilka värden som sponsorn ska få. Vi utvecklar också förslag till olika aktiviteter och möjliga samarbetspartners. Ofta utbildar/coachar vi personal så att de själva kan göra knyta sponsorer och samarbetspartners till sig. Det handlar om att ta fram koncept där samarbetspartnern får så många värden att de vill samarbeta.

STÖRRE KULTUREVENT
Tullbergs Kommunikationsbyrå har bildat en särskild konceptgrupp med kommunikatörer som utvecklar nyskapande aktiviteter för kulturhuvudstadsår, städer, världsutställningar och andra större evenemang.


 Erbjudande kulturinstitutioner
 Erbjudande regioner och kommuner
 Företagspresentation
 Referenser kulturuppdrag

KUNDER

 

TULLBERGS KOMMUNIKATIONSBYRÅ AB Krukmakargatan 22 118 51 Stockholm tel 070 928 22 19 torsten.tullberg@tullbergs.se