UPPDRAG: MYNDIGHETER OCH ORGANISATIONER


ARBETSGRUPP: MYNDIGHETER
Tullbergs Kommunikationsbyrå är upphandlade som kommunikationsbyrå för kommunerna Sundbyberg, Huddinge och Botkyrka och har även avtal med myndigheter som t.ex. Svenska Institutet. Tullbergs Kommunikationsbyrå arbetar också med Landsting, Länsstyrelser och kommuner med kulturplaner för den kommande regionaliseringen.

Arbetsgrupp myndigheter. består av: Tomas Tullberg, Anders Rinman, Pia Hall, Marie Holhammar, Eva Karlsson, Marianne Engblom, Marie Holhammar och Torsten Tullberg.

ARBETSGRUPP: ORGANISATIONER
Tullbergs Kommunaktionsbyrå har sedan starten utfört uppdrag för olika organisationer. Vi gör varumärkesplattformar, marknadsplaner och medlemsrekryteringskampanjer.
Arbetsgruppen består av: Tomas Tullberg, Jörgen Gedeon, Pia Hall, Marianne Engblom, Nicole Kling, Monika Moravcsik och Sven Ljung.

VÅRA UPPDRAGSOMRÅDEN

Varumärkesarbete
Varumärkesplattformar och strategiska planer ligger till grund för kampanjer och andra åtgärder. Tullbergs Kommunkationsbyrå gör ca 3 varumärkesplattformar per år som åt Botkyrka kommun och Golvbranschens Riksorganisation, GBR, Svenska Downföreningen och Mun & Halscancerförbundet.


Kulturplaner för Landsting och Länsstyrelser
Tullbergs har tagit fram en modell K-modellen för hur en region ska kunna ta fram en kulturplan.
Modellen innehåller ett teoretiskt upplägg för kulturplanens struktur så att den klarar alla krav. Modellen innehåller också en tillämpningsfel hur arbetet med kulturplanen ska tas fram i samarbete med ett antal olika parter inom regionen, hur delaktighet skapas och att den är förankrad på flera beslutsnivåer.

Kampanjer
Vi utarbetar koncept och strategiska upplägg av kampanjer och svarar sedan för genomförandet. Vi har producerat material för ett antal större kampanjer. Uppdragen har omfattat alltifrån upplägg, målgruppsanalyser, kampanjlogotyp, till att producera inomhusreklam: tunnelbanereklam, annonser, stortavlor och utomhusreklam: bussreklam och stortavlor, stolpreklam, skyltar och papperskorgsreklam. Bland våra största kommersiella kampanjer kan nämnas:

KF 100 år
Ta fram jubileumskoncept för KF:s 100-årsjubileum, möten med ledning, styrelse och verkställande utskott. Arbetade med projektledning för att få fram 180 nya jubileumsprodukter. Tullbergs Kommunikationsbyrå gjorde utställningskoncept för butik, tog fram grafisk form, presentationsmaterial, affischer och tre tidningar med upplagor på över 1 miljoner per nummer. Under tre år utfördes uppdrag med: KappAhl, Akademibokhandeln, Gröna Konsum, KF Media, Nordstedts, Prisma, Stor & Liten, City Stormarknad och Kicks.


Sundbybergs varumärke
Tullbergs hade under tre år uppdraget att ta fram en varumärkesplattform för att stärka varumärket Sundbyberg och underlätta att kommunen kunde dra till sig ett större antal nya invånare. Framtagande av varumärkesplattform. Implementering med hjälp av en varumärkesbok genomfördes workshops med varumärkesgrupp, chefer och medarbetare. En medarbetarpicknick genomfördes med samtliga medarbetare i kommunen. Uppdraget inkluderade broschyrer, utställningar, events, bussreklam, affischer, tidningar, bilagor mm.

Skärholmen Centrum blir Shoppingstaden
Tullbergs hade under 2005-2007 uppdraget att marknadsföra Skärholmen Centrum och att vara med om omstöpningen från ett gammalt slitet centrum till att bli Stockholms största och nyaste centrum, ”Shoppingstaden”. Uppdraget, som var mycket omfattande, inkluderade varumärkesplattform, grafisk manual, nya märken, tunnelbanereklam, bussreklam, affischer, tidningar, bilagor, utställningar, ett större antal vepor och skyltar samt eventstrategi och genomförande av event (utfördes tillsammans med Karlavagnen).


Grafisk formgivning
Vi gör logotyper, designprogram och manualer.
Tullbergs Kommunikationsbyrå har bland annat gjort logon för Folktandvården och Shoppingstaden Skärholmen.

Produktion av material för information och marknadsföring
Vi hjälper våra kunder med att ta fram rätt kommunikationslösningar. Det kan gälla marknadsföring, information och presentationer. Vi gör grafisk form och text till broschyrer, säljfoldrar, affischer, verksamhetsberättelser och böcker.

Tidningar och nyhetsbrev
Tullbergs Kommunikationsbyrå fungerar löpande som redaktion för ett antal nyhetsbrev och tidningar. Vi svarar för både grafisk formgivning och text. Till exempel tidningar för KF i upplagor över 1 miljoner exemplar och höst- vår- och julmagasin för Skärholmen Centrum.

Verksamhetsberättelser
Grafiska formgivaren Monika Moravcsik fick utmärkeslen årets verksamhetsberättelse för Arcam och AD Anders Rinman har gjort Lantmännens verksamhetsberättelse i två år.

Utställningar och events för ökade upplevelser i butik
Tullbergs Kommunkationsbyrå tar fram utställningar. Allt från mindre företagspresentationer till mässmontrar och större utställningar. Vi är också med och genomför events som är kopplade till våra marknadsföringsuppdrag.

PR
Vi har en erfaren pr-konsult som utför olika pr-uppdrag som mediebearbetning, skriver pressreleaser och arrangerar presskonferenser.

Illustrationer
Illustratören Andrea Sjöström har illustrerat framsidorna på Eniros lokala mini-telefonkataloger.

Webb
Vi tar fram ny grafisk form och producerar text för hemsidor och kan fungera som webbredaktion. Ulriksdal.se och riksten.se

 Företagspresentation
 Referenslista organisationer

KUNDER

 

TULLBERGS KOMMUNIKATIONSBYRÅ AB Krukmakargatan 22 118 51 Stockholm tel 070 928 22 19 torsten.tullberg@tullbergs.se