PRODUKTION AV MATERIAL FÖR INFORMATON OCH MARKNADSFÖRING


Utifrån mål och strategier svarar Tullbergs Kommunikationsbyrå för produktion av material för information och marknadsföring; kampanjer, trycksaker, tidningar, nyhetsbrev, utställningar, events, webb och illustrationer.

Kampanjer
Tullbergs Kommunikationsbyrå ansvarar för upplägg av kampanjer med kreativ höjd som bidrar till att önskat mål nås. Vi svarar även för genomförandet och har producerat material för ett antal större kampanjer. Uppdragen har omfattat allt från upplägg, målgruppsanalyser och kampanjlogotyp till att producera inomhusreklam: tunnelbanereklam, annonser, stortavlor och utomhusreklam: bussreklam och stortavlor, stolpreklam, skyltar och papperskorgsreklam.
Exempel på kommersiella kampanjer:
- PEAB, Ulriksdal
- Skärholmen Centrum
- KF
- AMF-Pension/Metro

Exempel på kampanjer för organisationer och myndigheter:
- Sundbyberg stad
- Stockholm
- Golvbranschen, GBR

Exempel på kulturkampanjer:
- Kulturhuset Stockholm
- Stockholms hantverksdagar 2001, 2002 och 2003


Material för information och marknadsföring
På Tullbergs Kommunikationsbyrå hjälper vi våra kunder med att ta fram rätt kommunikationslösningar. Det kan gälla marknadsföring, information och presentationer. Vi gör grafisk form och text till broschyrer, säljfoldrar, affischer, verksamhetsberättelser och böcker.

Tidningar och nyhetsbrev
Tullbergs Kommunikationsbyrå fungerar löpande som redaktion för ett antal nyhetsbrev och tidningar. Vi svarar för både grafisk formgivning och text.
Några tidningar
Bygg Biz för Stockholms Byggmästareförening
Hantverket
Gymnasieguiden
KY-Guiden
Framtidsguiden
Nytt från Sundbyberg
KOM IN
Craft


Utställningar och events
Tullbergs Kommunikationsbyrå tar fram utställningar. Allt från mindre företagspresentationer till mässmontrar och större utställningar. Vi utför också events som en del av våra uppdrag.

Webb
Vi tar fram nya hemsidor och kan fungera som webbredaktion. Tullbergs Kommunikationsbyrå som Ulriksdal.se och Riksten.se

Illustrationer
Tullbergs Kommunikationsbyrå har en egen illustratör som bland annat gjort omslaget till Gula sidorna..

Utbildning –workshops
Tullbergs Kommunikationsbyrå genomför kontinuerligt olika utbildningar och workshops med kundernas personal i till exempel varumärkesarbete och marknadsplaner. Ofta är en utbildning en del i ett större strategiskt arbete.


KUNDER

 

TULLBERGS KOMMUNIKATIONSBYRÅ AB Krukmakargatan 22 118 51 Stockholm tel 070 928 22 19 torsten.tullberg@tullbergs.se