STRATEGISK KOMMUNIKATION


Kreativitet, starka idéer och en väl beprövad modell hur ett strategiskt arbete blir direkt användbart för kunden är ledord för Tullbergs Kommunikationsbyrå. Med mål att stärka kundens varumärke, stödja kundens affärsmöjligheter eller utföra informationsarbete, skapar vi kommunikation som verkligen når fram. Vår kommunikation ska vara särskiljande, mottagaren ska bli berörd, intresserad och känna delaktighet. Vi utgår alltid från kundbehovet.

Rådgivning
Tullbergs kommunikationsstrateger fungerar som rådgivare och bollplank i strategiska kommunikationsfrågor.

Strategier och kommunikationsplattformar
Vi utvecklar kommunikationsplattformar och marknads- och informationsplaner. Tullbergs kommunikationsbyrå preciserar mål och strategier, positionerar olika tjänster och produkter, definierar målgrupper samt tar fram förslag till åtgärder. På Tullbergs Kommunikationsbyrå arbetar vi nära kunden och lägger stor vikt vid att strategidokumenten ska vara lätta att omsätta i praktiken.

Varumärkesfrågor
Tullbergs Kommunikationsbyrå har en egen väl fungerande metod att ta fram varumärkesplattformar. Vi identifierar företagens unika egenskaper och tar fram önskat kreativt uttryck.

Några exempel på varumärkesplattformar:
Skärholmen Centrum, Sundbyberg stad, Botkyrka kommun, Ursvik, Sjöhistoriska museet, Golvbranschens Riksorganisation och Sveriges Skrädderiförbund.


Grafiska Profilprogram
Tullbergs kommunikationsbyrå utarbetar logotyper, designprogram och grafiska manualer.
Exempel på logotyper och grafiska profilprogram:
Sundbyberg stad, Botkyrka kommun, Folktandvården, Skärholmen Centrum, Klimatkampen, Skansen och Stockholms läns museum.


Copy och Corporate storytelling
Tullbergs Kommunikationsbyrå utför strategisk copy för annonser, kampanjer etc. Vid en del uppdrag arbetar vi med corporate storytelling för att stärka varumärket och identiteten.

PR
Vi har en erfaren PR-konsult på Tullbergs Kommunikationsbyrå som tar fram PR-strategier, skriver pressreleaser, formulerar argument och leder medieträning.

Utbildning
Vi på Tullbergs Kommunikationsbyrå lägger upp och genomför olika utbildningar i kommunikation. Oftast i kombination med strategiska uppdrag där utbildningen blir ett sätt att implementera olika nya strategier.


KUNDER

 

TULLBERGS KOMMUNIKATIONSBYRÅ AB Krukmakargatan 22 118 51 Stockholm tel 070 928 22 19 torsten.tullberg@tullbergs.se