Anders RinmanEva KarlssonJohanna SteniusMagnus FerminMarianne EngblomMarie HolhammarMatts HeijbelPia HallSven Ljung
Anna Kleinwichs MagnussonJörgen GedeonKarin GustafssonLotta NylanderMichael WallNicole KlingTomas TullbergTorsten TullbergAnders Rinman
Anna Kleinwichs Magnusson
Eva Karlsson
Johanna Stenius
Jörgen Gedeon
Karin Gustafsson
Lotta Nylander
Magnus Fermin
Marianne Engblom
Marie Holhammar
Matts Heijbel
Michael Wall
Nicole Kling
Pia Hall
Sven Ljung
Tomas Tullberg
Torsten Tullberg

Matts Heijbel

Corporate storyteller och varumärkesstrateg.

Kompetensområden:
Arbetar med varumärkesbyggande med tonvikt på corporate storytelling i företag och organisationer. Journalist och kommunikationskonsult för en rad större svenska företag och myndigheter. Frilansande lärare i corporate storytelling, journalistik, kommunikation och varumärkesbyggande på högskolor och universitet samt i företag och organisationer.

Ansvarar för webbplatsen/bloggen www.storytellers.se

Urval av kunder:
Huddinge kommun. Egna projekt: Arlanda Express, Håll Sverige Rent, Konkurrensverket, Polishögskolan, Visit Sweden (Sveriges Rese- och Turistråd), Det Norske Veritas, Ericsson, Tekniska Högskolan, OK Petroleum, Marknadsföreningen i Stockholm, Nynäs Petroleum, Svenska Shell, Svenska Taxiförbundet, Kanal 5, Röda Korset, SAS Sverige, Svenska Kommunförbundet, Proffice och Vägverket.

Utbildning:
Fil kand i Uppsala (sociologi, etnologi, socialantropologi och religionshistoria),
Journalisthögskolexamen vid Journalisthögskolan i Stockholm


Erfarenheter:
Tidigare arbeten
En av grundarna till Journalistgruppen 1976, frislansande lärare vid Journalisthögskolan löpande sedan 1976, egen verksmahet Storytellers Heijbel & Co sedan 1990. Arbetar sedan 2009 med Tullbergs Kommunikationsbyrå Stockholm


Tel: 08-673 13 00
Mobil: 070-733 17 88
E-post: mats@storytellers.se
 

TULLBERGS KOMMUNIKATIONSBYRÅ AB Krukmakargatan 22 118 51 Stockholm tel 070 928 22 19 torsten.tullberg@tullbergs.se