Eva KarlssonMarianne EngblomMarie HolhammarSven Ljung
Karin GustafssonNicole KlingTomas TullbergTorsten Tullberg


Eva Karlsson
Karin Gustafsson
Marianne Engblom
Marie Holhammar
Nicole Kling
Sven Ljung
Tomas Tullberg
Torsten Tullberg

Torsten Tullberg

VD, kommunikations- och varumärkesstrateg

Kompetensområden:
Utvecklar strategier, varumärkes- och kommunikationslösningar. Tar fram marknadsplaner och varumärkesplattformar. Är ofta kundansvarig i Tullbergs olika projekt.

Urval av kunder:
Arbetar som kommunikations- och varumärksstrateg i ett antal olika uppdrag, gör ungefär fem strategiska planer/plattformar varje år samt leder verksamheten inom Tullbergs.

Utbildning:
Jur kand,Stockholms universitet, kurser i upphovsrätt, marknadsföring och varumärken, massmedierelationer, prissättning och strategisk marknadskommunikation.

Erfarenheter:
Har sedan 1994 drivit Tullbergs Kommunikationsbyrå Stockholm som arbetar med strategisk kommunkation, varumärkesstrategier och prouktion av information och marknadsföring. Van att utveckla och projektleda stora komplexa projekt för till exempel KF, Teknikföretagen och Millennieskiftet, varit med och genomfört ett större antal förändringsprojekt.

Tidigare arbeten:
Marknadschef Teknikföretagen 92-94, Informations- och marknadschef Mekanförbundet , Biträdande direktör Sveriges Praktiserande Arkitekter, Jurist Stockholm Hantverksförening

Förtroendeuppdrag:
Föreningen Svensk Form styrelseledamot och arbetsutskott, ordförande producentsektionen, ordförande utbildningsutskottet.
Svensk Industridesign, styrelseledamot, ledamot av samtliga Konstruktion- och Designmässor i Göteborg, Föreningen Konsthantverkets Vänner, ordförande. Svensk Slöjd AB, styrelse. Marabouparkens Vänner, styrelse.

Tel: +46 8 673 13 00
Mobil: 0709-28 22 19
E-post: torsten.tullberg@tullbergs.se
 

TULLBERGS KOMMUNIKATIONSBYRÅ AB Krukmakargatan 22 118 51 Stockholm tel 070 928 22 19 torsten.tullberg@tullbergs.se