Anders RinmanEva KarlssonJohanna SteniusMagnus FerminMarianne EngblomMarie HolhammarMatts HeijbelPia HallSven Ljung
Anna Kleinwichs MagnussonJörgen GedeonKarin GustafssonLotta NylanderMichael WallNicole KlingTomas TullbergTorsten TullbergAnders Rinman
Anna Kleinwichs Magnusson
Eva Karlsson
Johanna Stenius
Jörgen Gedeon
Karin Gustafsson
Lotta Nylander
Magnus Fermin
Marianne Engblom
Marie Holhammar
Matts Heijbel
Michael Wall
Nicole Kling
Pia Hall
Sven Ljung
Tomas Tullberg
Torsten Tullberg

Nicole Kling

Fotograferande journalist och skribent

Kompetensområden:
Journalistik, fotografering, tidningsredigering och webbpublicering.

Urval av kunder:
Uppdrag Tullbergs Kommunikationsbyrå Stockholm: Byggmästareföreningen, JUSEK, mfl. Egna uppdrag: samhällsmagasin, tidskrifter, dagspress, resemagasin, fack- och organisationspress. Däribland: Röda Korsets tidning – Henry, Jusektidningen, Vagabond, Rädda Barnens tidning – Barn, Axess, Nacka Värmdö Posten, Ordfront och Södermanlands Nyheter.

Utbildning:
Filosofie kandidat i journalistik vid JMK, Poppius journalistskola, kurser i socialantropologi, internationella relationer, retorik, latinamerikakunskap och litterärt skapande vid Stockholms universitet, med mera.

Erfarenheter:
Nicole Kling har arbetat redaktionellt som såväl redaktör, reporter och redigerare på flera olika dagstidningar. Hon har därtill genomfört över tio reportageresor på frilansbasis, bland annat till presidentvalen i Argentina (2007) och USA (2008). I dag arbetar hon som frilans med bas i Stockholm och skriver fortsatt med förkärlek om sociala frågor.

Tel: 08-673 13 00
Mobil: 0731 56 70 36
E-post: info@tullbergs.se
 

TULLBERGS KOMMUNIKATIONSBYRÅ AB Krukmakargatan 22 118 51 Stockholm tel 070 928 22 19 torsten.tullberg@tullbergs.se