1 2 3 [4] 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
2020-06-09

Stockholms Byggmästareförening 2020


Tullbergs fortsätter att ta fram tidningar, broschyrer, kataloger och utställningar för Stockholms Byggmästarerförening. Ansvarig AD och projektledare Marianne Engblom, skribent Nicole Kling som skriver deras årsberättelse och tidningen ByggBiz mm.

 

TULLBERGS KOMMUNIKATIONSBYRÅ AB Krukmakargatan 22 118 51 Stockholm tel 070 928 22 19 torsten.tullberg@tullbergs.se