[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
2017-12-15

Kvadrat


Tullbergs gjorde under 2017 en varumärkesplattform åt konsultföretaget Kvadrat. Kvadrat har ca 500 medarbetare och omsätter runt 500 milj kr per år. I arbetet med varumärkesplattformen ingick ett antal seminarier med representanter från styrelse och ledning.

Efter varumärkesplattformen tog Tullbergs fram en kommunikationsplan

 

TULLBERGS KOMMUNIKATIONSBYRÅ AB Krukmakargatan 22 118 51 Stockholm tel 070 928 22 19 torsten.tullberg@tullbergs.se