[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
2017-03-19

Mustaschkampen 2017


Tullbergs har åtagit sig att projektledare och marknadsföra Mustaschkampen 2017. Tomas Tullberg är projektledare och Torsten Tullberg är kampanjledare. Det blir vårt största uppdrag under 2017.

Torsten och Tomas hade samma roller förra året.

1. SYFTE MUSTASCHKAMPEN
Mustaschkampen 2016 har som syfte att:
× Öka allmänhetens kunskap om prostatacancer, sprida kunskap om den ojämlika vården med stora regionala skillnader
× Samla in medel till Fonden mot prostatacancer.
× Verka för att öka mäns hälsa och livskvalitet och få fler att känna till att tidig upptäckt av prostatacancer räddar liv.

2. ÖVERGRIPANDE MÅL
× Opinionsbildning
Mustaschkampen ska öka kännedomen om att prostatacancer är Sveriges vanligaste cancersjukdom och genom opinionsbildning få allmänhet och politiker att känna till och vilja förändra den ojämlika vården med stora regionala skillnader. Dessutom, ska fler känna till att tidig upptäckt av prostatacancer räddar liv
× Bidra till forskning och utveckling
Samla in minst 8 milj kronor till Fonden mot prostatacancer
× Mäns hälsa
- Verka för att öka mäns hälsa och livskvalitet
- Att påverka män att förändra sin livsstil för att få ett bättre och längre liv
- Att få män som fyllt 45 år att ta PSA-prov och därigenom minska dödligheten i prostatacancer

Resultat: Mustaschkampen 2016 har fått ett betydligt större genomslag är förra året. Resultat år 2016 var: 8,4 mkr insamlade. Föreningarna har varit mer engagerade. Opinionsbildningen har nått fram, med betydligt fler aktiviteter för att påverka mäns hälsa.
Resultatet 2015: 3,5 mkt

3. RESULTAT KAMPANJEN 2016

OPINIONSBILDNING
Delmål: Öka allmänhetens kunskap om prostatacancer, sprida kunskap om den ojämlika vården med stora regionala skillnader
Resultat: Öka kunskapen om sjukdomen hos allmänheten
15 st pressreleaser, 19 st radioprogram 12 st TV-program och 431 pressklipp.
- Broschyr om sjukdomen och om kampanjen
- Digitala annonser i Aftonbladet och Schibsteds digitala webbsidor har fått 146 000 klick
- 73 helsidor i Aftonbladet, har bidragit till ökat antal besökare på hemsida
- 76 miljoner visningar av de digitala annonserna i Aftonbladet + Schibsteds 5 hemsidor
- 146 805 klick på annonserna i Aftonbladet + Schibsteds
5 hemsidor för att komma till Mustaschkampen.se (varav Aftonbladet 17 252 klick och Schibsted övriga 129 553 klick).
- Projektet har haft egen kampanjsida: mustaschkampen.se
- Dessutom information på Prostatacancerförbundets hemsida

• Delmål: Sprida kunskap om den ojämlika vården, stora regionala skillnader
– till politiker och allmänheten
Resultat: Har genomfört pressrelease nationell och 26 regionala om väntetiderna. I övrigt
är styrelsens inriktning på vad som ska göras inom ojämlikvård under utarbetande och är inte färdig
• Delmål: Tidig upptäckt av prostatacancer räddar liv – politiker och allmänheten
Resultat:
7 st pressreleaser, 11 st radioprogram 6 st TV-program
-Broschyr om sjukdomen och om kampanjen
-Digitala annonser i Aftonbladet och Schibsteds digitala webbsidor har fått 180 000 klick
• Delmål: Mer pengar behövs till forskning om cancerrehabilitering – politiker och allmänheten
Resultat: Styrelsens inriktning på vad som ska göras inom ojämlikvård är under utarbetande och är inte färdig. Inga aktiviteter under kampanjen.
• Delmål: Att påverka män att förändra sin livsstil för att få ett bättre och längre liv – allmänheten
Resultat:
5 st pressreleaser, 6 st radioprogram 5 st TV-program
-Broschyr om sjukdomen och om kampanjen
• Delmål: Antal medieaktiviteter (Fanns inget angivet mål)
Resultat: 431 pressklipp

Facebook Prostatacancerförbundet
Mål: 16 000 följare facebook
Resultat: 19 846

Facebook Mustaschkampen
Mål: Fanns inget mål. Sidan startade 22 april 2016
Resultat: 1 297

TV-inslag
Mål: 7 TV-inslag
Resultat: 12 TV-inslag

Radioprogram
Mål: 35 radioprogram
Resultat: 19 radioprogram

Föreningars köp i webbshop
Mål: 26 föreningar köper i webbshop
Resultat: 25 föreningar köpt i webbshop

Antal Aktiviteter föreningar Mustaschkampen
Mål: 150 aktiviteter arrangerade av föreningarna
Resultat: 284 aktiviteter genomförda av föreningarna. Av dessa var det 52 av aktiviteterna som var av ordinarie karaktär. Flera av föreningarna har velat ha med även dem bland mustaschaktiviteterna. Det är flera föreningar som genomfört aktiviteter som inte redovisat.

Antal huvudpartners
Mål: 10 huvudpartners
Resultat: 11 huvudsamarbetsparters (finns förtecknade på PCFs hemsida) med 442 försäljningsställen + 796 försäljningsställen OLW nötter.

Antal samarbeten företag och organisationer
Mål: 200 företag och organisationer
Resultat: 370 företag och organisationer. (finns förtecknade på PCFs hemsida).

Insamling
Mål: Intäkter på minst 4 450 000 kr till Fonden mot prostatacancer
Resultat: Intäkter på 8 376 000 kr till Fonden mot prostatacancer

Mäns hälsa
Mål:
× Påverka män att förändra sin livs-stil för att få bättre hälsa och ökad livskvalitet
× Få män som fyllt 45 år att ta PSA-prov
Resultat: Se ovan opinionsbildning

Mål patientföreningarna
Mål: Fler alla föreningar att uppleva att Kampanjen har värde
Resultat: Föreningarna redovisar värdet av Mustaschkampen i extern utvärdering

4. Föreningarnas delaktighet är en central del i genomförandet
× Alla förslag och synpunkter från föreningarna är välkomna
× Samspel föreningar – förbund viktigt
× Föreningarna kommuniceras vilket stöd som önskas
× Kampanjledningen informerar tidigt om planer och läget i kampanjen via nyhetsbrev
× Information om föreningarnas aktiviteter sprids via facebook och hemsida

Resultat:
- Förslag har inhämtats på ordförandekonferens, regionmöten, möte för nya styrelseledamöter, 6 nyhetsbrev
- Minst tre telefonsamtal till varje förening. I de flesta fall fler. Vid dessa har efterfrågats förslag och synpunkter från föreningarna. Förslagen har redovisats i nyhetsbreven.
- Styrdokument, Powerpointpresentation, listor på kedjeföretag, har funnits på förbundets hemsida.
- Föreningarnas aktiviteter och pressklipp har kommunicerats på förbundets hemsida.
- Föreningarna har värdesatt pressreleaserna.

 

TULLBERGS KOMMUNIKATIONSBYRÅ AB Krukmakargatan 22 118 51 Stockholm tel 070 928 22 19 torsten.tullberg@tullbergs.se