[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
2016-08-18

Svenska Downföreningen


Torsten Tullberg gjorde strategier för uppdatering och vidarutvecvkling av Downföreningens hemsida.
Uppdraget innefattade
.
-Syfte med hemsidan
- Mål
- Strategier
- Målgrupper
- Disposition
- Struktur
- Förslag till nya flikar, innehåll och upplägg

 

TULLBERGS KOMMUNIKATIONSBYRÅ AB Krukmakargatan 22 118 51 Stockholm tel 070 928 22 19 torsten.tullberg@tullbergs.se