1 2 [3] 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
2015-02-13

Svenska Downföreningen


Torsten Tullberg tog fram en varumärkesplattform tillsammans med styrelse och medarbetare.
Arbetet inkluderade workshops med styrelse, medarbetare och större möte med flera underföreningar. möten med Kommunikationsgrupp

1. Identifiera nuläget
- swotanalys, framgångsfaktorer, research
2. Vart?
- Vision
- Verksamhetsidé
- Mål
- Strategier
3. Hur?
- Värdegrund
- Kärnvärden
-Användande av symbol
-Namn
-Förkortning
-Devis
4. Vad?
-Förslag till åtgärder för att uppfylla vision och nå mål
 

TULLBERGS KOMMUNIKATIONSBYRÅ AB Krukmakargatan 22 118 51 Stockholm tel 070 928 22 19 torsten.tullberg@tullbergs.se