1 [2] 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
2015-10-18

PC Rettig Investment AB


Tomas Tullberg var projektledare för Rettigs Konstnärsstipendium
Adam Dahlstedt tog fram diplom mm.

 

TULLBERGS KOMMUNIKATIONSBYRÅ AB Krukmakargatan 22 118 51 Stockholm tel 070 928 22 19 torsten.tullberg@tullbergs.se