1 [2] 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
2014-05-17

PC Rettig Investment AB


Tomas och Torsten Tullberg utformade varumärkesplattform för PC Rettig Investment AB
Vaurmärkesplattformen utvecklades i flera steg
1. Nulägesanalys och framgångsfaktoer
2. Vart? Vision, affärsidé, mål, strategier mm
3. Hur? Värdegrund med kärnvärden
4. Vad? Åtgärder för att nå mål och stärka kärnvärdena

Workshops I London, Helsingfors och Stockholm

AD Adam Dahlstedt tog fram logotyp, grafiskt program och hemsida

kommunikationsbyrå
kommunikationsbyrå Stockholm

 

TULLBERGS KOMMUNIKATIONSBYRÅ AB Krukmakargatan 22 118 51 Stockholm tel 070 928 22 19 torsten.tullberg@tullbergs.se