1 2 3 [4] 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
2013-01-15

Specialpedagogiska Skolmyndigheten


Tullbergs gör all kommunikation för Specialpedagogiska Skolmyndigheten
Lotta Nylander, ansvarig projektledare
Norbert Tamas, ansvarig AD
Mikael Skoog AD
Karin Gustafsson, tillgänglighets-expert, original,korrektur

Filmare, klippare, illustratörer, AD, formgivare mfl

Tullbergs största kund 74 uppdrag under år 2013
- Tidningar
- Nyhetsbrev
- Kurskataloger
- Grafiska profilprogram
- Kurs- och konferensinbjudningar
- Filmer
- Programblad
- Forskningsrapporter
- Böcker


 

TULLBERGS KOMMUNIKATIONSBYRÅ AB Krukmakargatan 22 118 51 Stockholm tel 070 928 22 19 torsten.tullberg@tullbergs.se