1 2 [3] 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
2014-07-31

Affischer Socialförvaltningen Sthlm


Tullbergs Kommunikationsbyrå har gjort affischer för Stockholms Socialförvaltning

Mall, text, originalarbete, grafisk form och projektledning: Marianne Engblom

kommunikationsbyrå
kommunikationsbyrå Stockholm


 

TULLBERGS KOMMUNIKATIONSBYRÅ AB Krukmakargatan 22 118 51 Stockholm tel 070 928 22 19 torsten.tullberg@tullbergs.se