1 2 3 [4] 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
2012-12-20

Hemsida klar Riksten-Peab


Tullbergs kommunikationsbyrå har haft i uppdrag av Peab att ta fram en webbsida för bostadsområdet Riksten i södra Stockholm.
Arbetet påbörjades i augusti 2012


Ett antal workshops genomfördes.


Arbetsgrupp
Magnus Fermin, webbstrateg
Rickard asp,webbstreteg
Mikael Asp , webbstrateg
Tomas och Torsten Tullberg, projektledning


Riksten
 

TULLBERGS KOMMUNIKATIONSBYRÅ AB Krukmakargatan 22 118 51 Stockholm tel 070 928 22 19 torsten.tullberg@tullbergs.se