1 2 3 [4] 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
2012-12-10

Rekryteringskoncept - Entreprenörföretagen


Tullbergs Kommunikationsbyrå har åt entreprenörsföretagen tagit fram ett rekryterings- och medlemskoncept för att stärka relationen till medlemmarna och rekrytera nya medlemmar.

Konceptet togs fram i samarbete med en referensgrupp hos kudden

Konetpet bestod av en sammanfattande folder och 9 faktablad.

Projektledare, text och uvecklingsarbete:Tomas Tullberg
AD och grafisk form: Sven Ljunhttp://www.entreprenorforetagen.se

Entreprenörföretagen
 

TULLBERGS KOMMUNIKATIONSBYRÅ AB Krukmakargatan 22 118 51 Stockholm tel 070 928 22 19 torsten.tullberg@tullbergs.se