1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 [12] 13 14 15 16 17
2009-09-05

Järfälla, Väsby och Sollentuna - nya kunder


Tullbergs har vunnit en kommunal upphandling och kommer uinder tre år att arbeta som webredaktörer för kommunerna Upplands-Väsby, Järfälla och Sollentuna.

Arbetsgruppen består av:

Torsten Tullberg, projektledare

Ulrica Törning, webredaktör
Pia Hall, webredaktör, skribent, projektledare
Marie Holhammar, webredaktör, skribent, pr-konsult
Lotta Nylander, webredaktör, projektledare
Matts Heijbel, webredaktör, storyteller

André Högberg, web design/webproduktion
Johan Lundgren web design/webprduktion 

TULLBERGS KOMMUNIKATIONSBYRÅ AB Krukmakargatan 22 118 51 Stockholm tel 070 928 22 19 torsten.tullberg@tullbergs.se