1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 [12] 13 14 15 16 17
2009-09-05

Marknadsföring Golvbranschen


Tullbergs har fått i uppdrag att under hösten ta fram broschyr, faktablad, annonser och några artiklar för GBR Golvbranschens Riksorganisation. Uppdragen gäller att stärka branschens auktorisation.

 

TULLBERGS KOMMUNIKATIONSBYRÅ AB Krukmakargatan 22 118 51 Stockholm tel 070 928 22 19 torsten.tullberg@tullbergs.se