[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
2009-02-20

Varumärke för Länsmuseum


Tidigare har ny logotyp och grafisk manual tagits fram för Stockholms läns museum. Nu är det dags för varumärkesplattform.

Tullbergs har i samarbete med Susanne Samuelsson Marknadsblick fåttt i uppdrag att under våren 2009 ta fram en varumärkesplattform för Stockholms läns museum.
En varumärkesplattform som inkluderar ett arbete i arbetsgrupper och workshops med medarbetarna för att alla medarbetarna ska bli delaktiga i utvecklnigen av varumärket.

Tullbergs tog under 2007 fram ny logotyp, gjorde en grafisk manual och tog fram broschyr, utseende på hemsida mm.

 

TULLBERGS KOMMUNIKATIONSBYRÅ AB Krukmakargatan 22 118 51 Stockholm tel 070 928 22 19 torsten.tullberg@tullbergs.se