1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 [13] 14 15 16 17
2009-02-20

Rekryteringskampanj Målarna


Tullbergs har gjort ett upplägg till en rekryteringskampanj för SMS Måleriföretagarna. Basen i kampanjen var ett genomgripande arbete med att ta fram nya argument för medlemskap. Argumenten delades in i olika grupper.

Stödjande
Frågor som företagen vill att en organisation företräder dem och påverkar.

Tillhörighetsargument
Argument för "klubben" som företagen vill tillhöra.

Identifikation
Argument för småföretagare, vad de vill identifiera sig med, hjälp med yrkesroll, status mm.

Plånboksargument
Att hitta så många anledningar som möjligt där medlemmarna "tjänar" på att vara medlemmar, genom försäkringar, förmåner mm

När väl argumenten var framme preciserades mål, strategier och ett kommunikationskoncept togs fram.

Tullbergs arbetsgrupp bestod av:
Tomas Tullberg, projektledare
Torsten Tullberg, kommunikationsstrateg
Monica Moravcsik, grafisk formgivare


 

TULLBERGS KOMMUNIKATIONSBYRÅ AB Krukmakargatan 22 118 51 Stockholm tel 070 928 22 19 torsten.tullberg@tullbergs.se