[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
2009-01-14

Tidning för Botkyrka


Tullbergs har fått i uppdrag att kontinuerligt göra layouten för Botkyrkas tidning PEJL på Botkyrka. Tidningen layoutas av Eva Karlsson.

 

TULLBERGS KOMMUNIKATIONSBYRÅ AB Krukmakargatan 22 118 51 Stockholm tel 070 928 22 19 torsten.tullberg@tullbergs.se