[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
2009-01-14

Frisörföretagarna nytt projekt


Tullbers har fått i uppdrag av Frisörföretagarna att ansöka om Nutek-projekt för IT-frisör 2009: Ett system för elektronisk affärshantering.

Frisörföretagarna ska tillsammans med ett antal samverkansparter erbjuda medlemmarna ett IT-system som ökar företagens affärsmöjligheter och stärker deras konkurrenskraft. Tullbergs har fått i uppdrag att få igång ett Nutek-projekt för att stötta implementeringen.

 

TULLBERGS KOMMUNIKATIONSBYRÅ AB Krukmakargatan 22 118 51 Stockholm tel 070 928 22 19 torsten.tullberg@tullbergs.se