1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 [13] 14 15 16 17
2009-01-14

Golvbranschen fortsätter


Varumärkesplattformen är klar och nu börjar implementeringen.

Tullbergs har under hösten -08 tagit fram en varumärkesplattform för Golvbranschen. Arbetet fortsätter under 2009-2011 då det finns ett omfattande program för att implementera varumärket och få golvbranschens auktorisation att bli standard i branschen, det vill säga att alla olika beställargrupper ska kräva Auktoriserat Golvföretag vid olika former av upphandlingar. Tomas Tullberg genomför kontaktarbete med beställare och Torsten Tullberg producerar marknadsförings- och informationsmaterial som stöd i arbetet.

Tullbergs kommer under 2009 tillsammans med AD Tom Martinsen ta fram broschyrer, faktablad och genomföra ett antal olika marknadsföringsåtgärder för att golvbranschens auktoprisation ska bli standrad vid upphandling av golventreprenader.


 

TULLBERGS KOMMUNIKATIONSBYRÅ AB Krukmakargatan 22 118 51 Stockholm tel 070 928 22 19 torsten.tullberg@tullbergs.se