1 [2] 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
2008-07-06

Rekrytering Måleriföretagen


Tullbergs har fått i uppdrag av SMS, Sveriges Måleriföretagares Samorganisation, att utveckla ett rekryteringskoncept och lägga upp en kampanj för medlemsrekrytering.
Projktledare är Tomas Tullberg. 

TULLBERGS KOMMUNIKATIONSBYRÅ AB Krukmakargatan 22 118 51 Stockholm tel 070 928 22 19 torsten.tullberg@tullbergs.se