1 [2] 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
2008-07-06

Järva Yrkesutbildning


Tullbergs har av Södertörns folkhögsksola fått i uppdrag att medverka vid framtagandet av en förstudie för att ta fram en modell för en yrkesutbildning som riktar sig till ungdomar 16-24 år som misslyckats med sin gymnasieutbildning.

Utbildningen ska innehålla många praktiska element med aktiverande och engagerande pedagogik så att eleverna fullföljer utbildningen.

Förstudien finansieras av Arvsfonden och ESF-Rådet.

Utredare är:
Ahmed Egal, Södertörns folkhögskola
Ingegerd Akselson Le Douron, Södertörns folkhögskola
Torsten Tullberg, Tullbergs.

 

TULLBERGS KOMMUNIKATIONSBYRÅ AB Krukmakargatan 22 118 51 Stockholm tel 070 928 22 19 torsten.tullberg@tullbergs.se