1 [2] 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
2008-05-28

Invald i Lilla Sällskapet


Lilla Sällskapet består av 21 ledamöter som vårdar och främjar den svenska matkulturen.

Torsten Tullbergs invaldes som ledamot av Lilla Sällskapet måndagen den 26 maj.
Lilla Sällskapet har till ändamål att vårda och främja den svenska matkulturen. Det består av högst 21 ordinarie ledamöter, vilka på ett eller annat sätt representerar eller har intresse för den svenska matkonsten. Lilla Sällskapet bildades år 1814 som en klubb motsvarande det fjorton år tidigare bildade Sällskapet, som senare kom att kallas Stora Sällskapet. År 1833 etablerade sig Lilla Sällskapet i det Petersénska huset i Gamla Stan i Stockholm, där det fanns matsal, sällskapsrum, bibliotek och några gästrum. Vid inflyttningen anställdes den välrenommerade kokfrun Gustafva Björklund. Det är omkring henne Lilla Sällskapets namn lever kvar. Lilla Sällskapet är därmed till sitt ursprung betydligt äldre än Gastronomiska Akademien.

Då Petersénska huset restaurerades 1966 kom arkitekten Torbjörn Olsson och dåvarande SARA-bolagets chef Folke Hildestrand på idén att återuppliva Lilla Sällskapet. De fick stöd av Dagens Nyheters matskribent Pernilla Tunberger. Bland Lilla Sällskapets ledamöter genom åren återfinns många illustra personer.

För närvarande är generaldirektör Lars-Erik Holm ordförande och sekreterare är författaren och föreläsaren Magdalena Ribbing.

Lilla Sällskapets hemsida: www.canvas.se/lillasallskapet/

ORDDINARIE LEDMÖTER
Birgitta Alexanderson, advokat
Tryggve Carlsson, bokförläggare
Marie-Louise Danielsson-Tham, professor
Ulf Elfving, journalist
Margit Eliasson, dietist
Gunilla Englund, museiintendent
Mats Hellström, landshövding
Lars-Erik Holm, generaldirektör
Pelle Holmberg, folkbildare
Monica Hörner, journalist
Örjan Klein, traktör
Bengt-Göran Kronstam, journalist
Björn Lindberg, fotograf, www.bjornlindberg.com
Olle Lindberg, källarmästare
Christina Mattsson, museichef
Christina Möller, provkök, fil dr h.c
Magdalena Ribbing, författare
Ulf Wahlberg, professor

ÖVRIGA LEDAMÖTER
Anna Bergenström, författare
Per-Axel Brommesson, direktör
Margareta Ekström, författare
Berit Erikson, förlagsredaktör
Christina Fjellström, professor
Léonie Geisendorf, arkitekt SAR
Lennart Koskinen, domprost
Lars Krantz, trädgårdsmästare
Åke Livstedt, konstvetare, Fil. mag.
Curt Nycander, direktör
Ingegerd Råman, krukmakare
Birgitta Sidh, redaktör
Lars Ulvenstam, Fil.dr.
Asta Östenius, hushållslärare


 

TULLBERGS KOMMUNIKATIONSBYRÅ AB Krukmakargatan 22 118 51 Stockholm tel 070 928 22 19 torsten.tullberg@tullbergs.se