1 2 3 [4] 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
2007-01-20

Harald Lindkvist årets informatör


Harald Lindkvist är informationschef i Sundbyberg och en av Tullbergs viktigaste kunder, har blivit premierad.

Utnämningen går till en informatör eller informationsavdelning inom den offentliga sektorn eller i en intresseorganisation som lyckats i sin externa organisation.

Utnämningen premierar informationsinsatser som präglas av nytänkande och helhetssyn. Bakom utmärkelsen står informationsbranschens fack- och intresseorganisation DIK (Dokumentation, information,kultur) samt Institutet för kompetensutveckling.

I juryns bedömning står bland annat att "Det är föredömligt att på ett så övergripande sätt ta ett helhetsgrepp om det externa informationsarbetet. Resultatet visar även vikten och nyttan av ett sådant samarbete samt de möjligheter som uppstår."

Tullbergs är upphandlade som kommunikationsbyrå för Sundbyberg och Harald har varit spindeln i nätet för ett omfattande varumärkesarbete som Tullbergs utfört i ett nära samarbete med informationsavdelningen. Det har varit ett stimluerande strategiskt samarbete med Harald och vi vill verkligen gratulera honom.

Varumärkesarbetet påbörjades 2005 med en varumärkesplattform, seminarrier med ledningsgrupp, seminarier med chefer i kommunen och en särskild arbetsgrupp. Det togs fram kärnvärden och flera olika remisser. När så stategierna låg klara togs det fram en kommunikationsplan och en varumärkesbok. Utifrån kärnvärdena togs det fram profilbilder. Det producerades utställningar både flyttbar och på medborgarkontoren, broschyrer, vykort, påsar och ett antal andra applikationer. Under sommaren 2006 genomfördes en extern kampanj i tunnelbanan, i busskurer och som final en bilaga i City som också delades ut på Sundbybergs årliga kräftskiva för stadens invånare.

 

TULLBERGS KOMMUNIKATIONSBYRÅ AB Krukmakargatan 22 118 51 Stockholm tel 070 928 22 19 torsten.tullberg@tullbergs.se