scx7scx8scx9
1 2 [3] 4


FÖRETAG
ORGANISATIONER
MYNDIGHETER
KULTURINSTITUTIONER
STÖRRE KULTURPROJEKT
UNGDOMS- OCH EUPROJEKT
JUBILÉER

- UPPDRAG UNGDOMS- OCH EUPROJEKT
EU-Projekt
Fryshuset, Stockholm
Handkraft
Hantverksakademin
Järva yrkesutbildning
Kampanj 1: Ungdom-Attitydförändring
Kampanj 2: Ungdom-Yrkesinriktad
Kampanj 3: Ungdom-Fånga intresse
Klimatkampen

[1] 2

Konstruktörsprogrammet


Ett stort utbildningsprogram i produktutveckling som arrangerats av Kungliga Tekniska Högskolan, STF Ingenjörsutbildning, Svensk Industridesign och Teknikföretagen. Utbildningen med ettåriga kurser var tänkt att fungera som ett system för livslångt lärande för yrkesverksamma konstruktörer, produktutvecklare och industridesigners.

Tullbergs uppdrag var att under 1994-2000 hålla i informationsfunktionen. Våra uppgifter var följande:

VARUMÄRKESSTRATEGIER
Tullbergs gjorde analys om behov, formulerade mål och tog fram kärnvärden. Själva logon gjordes av Roland Lindhé Design.

MARKNADSPLAN
Tullbergs gjorde en marknadsplan för den komplexa organisationen med anvisningar om åtaganden, ansvarsfördelning, marknadsbearbetning och profilering.

GRAFISK MANUAL
En grafisk manual togs fram för att säkerställa en enhetlig grafisk profilering bland de många inblandade högskolorna och organisationerna.

NYHETSBREV
Nyhetsbrevet Nätverket Konstruktion gavs ut med tio nummer per år under fem år. Nyhetsbrevet ingick även i facktidskriften "Verkstäderna" .

INBJUDNINGAR OCH BROSCHYRER
Det gjordes ett större antal kursinbjudningar, broschyrer med mera.

ANNONSER
Utformade en rad olika annonser, främst för fackmedia.

UTSTÄLLNINGAR
Tullbergs samordnade under fem år utställningstorg för Konstrukörsprogrammet på Tekniska Mässan i Stockholm, Konstruktion och Design i Göteborg och Elmia Underleverantör i Jönköping. Design- och materialtorgen arrangerades av Konstruktörsprogrammet, Svensk Industridesign, Industrilitteratur och Teknikföretagen. På bilderna ses bland annat Hans Majestät Kung Carl XVI Gustaf, Magnus Areskoug - ansvarig för Konstruktörsprogrammet och projektledare för utställningstorgen, Gunnar Hambreus, preses IVA, direktör Björn Weichbrodt vice vd Teknikföretagen. På en annan bild ses direktör Ernst Knappe, Volvo, Prinsessan Christina Fru Magnusson, Magnus Areskoug och industridesigner SID Dag Holmgren. Utställningstorgen innehöll ett tvärsnitt av modern industridesign som visades med ett mycket flexibelt utställningssystem där det gick att få med båtar och flygplan men också olika material och mindre produkter.

PR
Årligen gjordes ett pr-arbete med pressreleaser, presskonferenser och mediebearbetning.

EVENTS
Under två år arrangerade Tullbergs frukostmöten för att öka intresset hos industriföretagen.


KTH

 

TULLBERGS KOMMUNIKATIONSBYRÅ AB Krukmakargatan 22 118 51 Stockholm tel 070 928 22 19 torsten.tullberg@tullbergs.se