smxx4smxx5smxx6
1 [2] 3 4 5


FÖRETAG
ORGANISATIONER
MYNDIGHETER
KULTURINSTITUTIONER
STÖRRE KULTURPROJEKT
UNGDOMS- OCH EUPROJEKT
JUBILÉER

- JUBILEUMSUPPDRAG
Hantverksföreningen 150 år
KF 100 år
Kommunal 100 år
Linné 2007
Luftfartsverket
Strindberg 150 år
Stål- & Metallförbundet 100 år

[1]

Stockholm 2000


Det officiella millenniefirandet i Stockholm byggde på ett samarbete mellan många olika aktörer. Samordningen gjordes gemensamt av Stockholm Information Service och tidningen Metro. Ambitionen var att bjuda på en oförglömlig fest. Firandet i Stockholm kom att rymma elva spännande dagar från den 27 december 1999 till den 6 januari 2000. Vad gjorde då Tullbergs med millenniet?

VANN ANBUDSTÄVLING
I januari 1999 deltog Tullbergs i en anbudstävling om hur millenniefirandet i Stockholm kunde ske. Vi lade då fram ett förslag på hur kulturen via en stark kampanj med medföljande projekt skulle kunna synliggöras över hela Stockholm genom ett visuellt starkt kulturtema och ett antal kulturaktiviteter. Vårt koncept fick gehör och vann.

ARBETADE UTIFRÅN ETT TEMA -TID.
För att få ihop ett evenermang och synliggöra kulturen behövdes ett tema som många (nästan alla) kunde vara med på. Det blev "tid". Med tid innefattas tankar och reflektioner om tidens betydelse i livet, konsten och kulturen. Vad är tid? Hur blir framtiden? Vad är tid på jorden? Vad är tid i rymden? Vad är tid utifrån olika kulturinstitutioners perspektiv?

PROJEKTLEDNING
Tullbergs utvecklade idéerna och skötte projektledning av hela evenemanget.

EN KAMPANJ SOM MÄRKTES VÄL
Alla deltagande museer bidrog i hög grad till marknadsföringen via egna annonser. Marknadsföring även i en temabilga i Metro samt affischer på Stokholms kulturstolpar och via annonser i dagspress och fackpress.

TIDSUTSTÄLLNINGAR
Det arrangerades olika tidsutställningar på mer än sextio museer och teatrar.
De arrangerade olika former av tidsutsällningar och tidsaktiviteter. Bland institutionerna fanns Nationalmuseum, Nordiska Museet, Skansen, Observatoriemuseet, Kaknästornet, Strindbergsmuseet och Tekniska museet.

KULTURFESTEN: "TIDEN ÄR" I KUNGSTRÄDGÅRDEN
Tullbergs projektledde ett event i Kungsträdgården.
Där arrangerades en stor tidsfest med sång, musik, teater, tjugo kulturbodar, konst-tidsinstallation, sago- och litteraturtält med författare från Norstedts, Rabén & Sjögren och Prisma som läste ur sina böcker. Det var skridsko med tema. I Kungsträdgården arrangerade Volvo Showroom en särskild tidsutställning.

TIDBOK
För att förstärka tidstemat tog Tullbergs fram en tidbok "Tiden är." Det var en bildrik antologi med elva författare som på olika sätt reflekterar över tiden. Bland författarna fanns Unni Drougge, Täppas Fogelberg, Bodil Jönsson, Uno Bengtsson, Dan Wolgers, Bodil Malmsten och Catharina Gabrielsson.

WEBBSIDA
Tullbergs gjorde också en webbsida med god översikt över hela programmet.

AFFISCHER
För att tidstemat verkligen skulle märkas fanns tidsaffischer på kulturstolparna under tre veckor. Dessutom producerades en tidsbroschyr som marknadsförde alla tidsutställningar och övriga tidsaktiviteter.

 

TULLBERGS KOMMUNIKATIONSBYRÅ AB Krukmakargatan 22 118 51 Stockholm tel 070 928 22 19 torsten.tullberg@tullbergs.se