1


FÖRETAG
ORGANISATIONER
MYNDIGHETER
KULTURINSTITUTIONER
STÖRRE KULTURPROJEKT
UNGDOMS- OCH EUPROJEKT
JUBILÉER

Sundbyberg stad
Svenska Institutet
Tullinge gymnasium
UD

Huddinge kommun


Tullbergs har via corporate storyteller Matts Heijbel under 2008 gjort fyra varumärkesstärkande stories för Huddinge kommun.

Huddinge Kommun

 

TULLBERGS KOMMUNIKATIONSBYRÅ AB Krukmakargatan 22 118 51 Stockholm tel 070 928 22 19 torsten.tullberg@tullbergs.se