kultdep4kultdep5kultdep6
1 [2] 3 4


FÖRETAG
ORGANISATIONER
MYNDIGHETER
KULTURINSTITUTIONER
STÖRRE KULTURPROJEKT
UNGDOMS- OCH EUPROJEKT
JUBILÉER

Sundbyberg stad
Svenska Institutet
Tullinge gymnasium
UD

Kulturdepartementet


Tullbergs har under åren 2004-2007 varit upphandlad leverantör av kommunikationstjänster och grafisk formgivning för Kulturdepartementet. Under perioden har det varit ett antal uppdrag varav det största var:

PARTNERSHIP FOR CULTURE
"Partnerskap för kultur" arrangerades av UD och Kulturdepartementet i samarbete med Svenska Institutet. Syftet med projektet var att skapa mötesplatser inom kulturområdet för att trygga fred och säkerhet i länderna kring Östersjön samt Ukraina och Vitryssland.

Under 1999 arrangerades sju huvudprojekt. Exempel på projekt: "Efter Muren", utställning, symposium, filmvisningar med mera på Moderna Museet i Stockholm med konstnärer från det postkommunistiska Europa. "Meetingpoint Eystrasalt", en teater- och konstträff med gästande teaterföreställningar, filmprojekt, seminarier med mera på Teater Replica. "Konstant 2000", utställning och seminarium i S:t Petersburg arrangerat av Färgfabriken. Vitryskt författarmöte i Kulturhuset där vitryska och svenska författare framträdde tillsammans. "Out/in the Cold", workshop arrangerad av Konsthögskolan Valand i Göteborg och Institute of Contemporary Art i Moskva.

Projektet innebar även tekniskt stöd till Vitryssland, stipendier för konstnärligt och kulturellt arbete, samt utveckling av ett särsklit IT-nätverk för projektet.

TULLBERGS UPPDRAG
Tullbergs uppdrag bestod av:
- Framtagandet av projektets verksamhets- och informationsplan
- Projektledning
- Logotyp
- Nyhetsbrev
- Vernissagekort
- Broschyrer
- Utställningsskärmar
- Seminarieinbjudning After The Wall, Moderna Museet
Formgivning: Pernilla Qvist
Text: Cecilia Bengtsson
Projektledning: Torsten Tullberg.

Kulturdepartementet

 

TULLBERGS KOMMUNIKATIONSBYRÅ AB Krukmakargatan 22 118 51 Stockholm tel 070 928 22 19 torsten.tullberg@tullbergs.se