kulturmedia1


FÖRETAG
ORGANISATIONER
MYNDIGHETER
KULTURINSTITUTIONER
STÖRRE KULTURPROJEKT
UNGDOMS- OCH EUPROJEKT
JUBILÉER

Telemuseum
Vasamuseet
Waldemarsudde
Östasiatiska museet

1 2 3 4 [5]

Arbetsförmedlingen Kultur Media


Tullbergs har i samarbete med Arbetsförmedlingen Kultur Media i Stockholm utarbetat koncept för en större utställning, Kulturstafetten, med samtida konst. Utställningen planerades äga rum i Gallerian. Utställningen var ett samarbetsprojekt med Kulturförvaltningen.

Tullbergs har även samarbetet med Arbetsförmedlingen KULTUR när Tullbergs hade i uppdrag att samordna evenenmang för kulturinstitutionerna under millennieskiftet.

Läs mer

 

TULLBERGS KOMMUNIKATIONSBYRÅ AB Krukmakargatan 22 118 51 Stockholm tel 070 928 22 19 torsten.tullberg@tullbergs.se