haga1haga2haga3
[1] 2


FÖRETAG
ORGANISATIONER
MYNDIGHETER
KULTURINSTITUTIONER
STÖRRE KULTURPROJEKT
UNGDOMS- OCH EUPROJEKT
JUBILÉER

Skokloster
Skulpturens Hus
Skånska gruvan
Stockholms läns museum
Stockholms Stadsmuseum
Stockholmsbriggen
Strindbergsmuseet
Svensk Slöjd
Sveriges Skivbolag
Tekniska Museet

1 2 3 [4] 5

Haga Hälsoträdgård


Tullbergs har åt Fjärilshuset Haga Trädgård och Proliva tagit fram en utvecklingsplan och ett sponsringskoncept för "Haga Hälsoträdgård" - en så kallad healing garden, där utbrända och långtidssjuka ska få tillbaka hälsan genom att vistas och arbeta i trädgård. Ett pedagogiskt växthus, där växterna placeras så de kan nås av en person i rullstol. Landskapsarkitekt Ulf Nordfjell svarade för formgivningen av trädgården.

Fjärilshuset

 

TULLBERGS KOMMUNIKATIONSBYRÅ AB Krukmakargatan 22 118 51 Stockholm tel 070 928 22 19 torsten.tullberg@tullbergs.se