asienfetivalen1


FÖRETAG
ORGANISATIONER
MYNDIGHETER
KULTURINSTITUTIONER
STÖRRE KULTURPROJEKT
UNGDOMS- OCH EUPROJEKT
JUBILÉER

Skokloster
Skulpturens Hus
Skånska gruvan
Stockholms läns museum
Stockholms Stadsmuseum
Stockholmsbriggen
Strindbergsmuseet
Svensk Slöjd
Sveriges Skivbolag
Tekniska Museet

1 2 3 [4] 5

Asienfestival i Kungsträdgården


I juli har under flera år en Asienfestival ägt rum i Kungsträdgården.

Festivalen har bestått av teater, musik, dans samt mat och dryck från ett tjugotal länder i Asien. Tullbergs har hjälpt till med grafisk profilering, logga, affischer, tröjor, med mera. Grafisk design av Ulf Engelhardt och Peo Rehn.

 

TULLBERGS KOMMUNIKATIONSBYRÅ AB Krukmakargatan 22 118 51 Stockholm tel 070 928 22 19 torsten.tullberg@tullbergs.se