arkitektmuseum1


FÖRETAG
ORGANISATIONER
MYNDIGHETER
KULTURINSTITUTIONER
STÖRRE KULTURPROJEKT
UNGDOMS- OCH EUPROJEKT
JUBILÉER

Skokloster
Skulpturens Hus
Skånska gruvan
Stockholms läns museum
Stockholms Stadsmuseum
Stockholmsbriggen
Strindbergsmuseet
Svensk Slöjd
Sveriges Skivbolag
Tekniska Museet

1 2 3 [4] 5

Arkitekturmuseet


Inför öppnandet av nya Arkitekturmuseet år 1998 var Tullbergs arrangör för en dubbelkonferens som ägde rum på Kulturhuset och Arkitekturmuseet för att få igång en debatt under Kulturhuvudstadsåret. Under ett antal år var Torsten Tullberg styrelseledamot för Arkitekturmuseets Vänner.
Arkitekturmuseet

 

TULLBERGS KOMMUNIKATIONSBYRÅ AB Krukmakargatan 22 118 51 Stockholm tel 070 928 22 19 torsten.tullberg@tullbergs.se