kulturmedia1


FÖRETAG
ORGANISATIONER
MYNDIGHETER
KULTURINSTITUTIONER
STÖRRE KULTURPROJEKT
UNGDOMS- OCH EUPROJEKT
JUBILÉER

Skokloster
Skulpturens Hus
Skånska gruvan
Stockholms läns museum
Stockholms Stadsmuseum
Stockholmsbriggen
Strindbergsmuseet
Svensk Slöjd
Sveriges Skivbolag
Tekniska Museet

1 2 3 [4] 5

Arbetsförmedlingen Kultur Media


Tullbergs har i samarbete med Arbetsförmedlingen Kultur Media i Stockholm utarbetat koncept för en större utställning, Kulturstafetten, med samtida konst. Utställningen planerades äga rum i Gallerian. Utställningen var ett samarbetsprojekt med Kulturförvaltningen.

Tullbergs har även samarbetet med Arbetsförmedlingen KULTUR när Tullbergs hade i uppdrag att samordna evenenmang för kulturinstitutionerna under millennieskiftet.

Läs mer

 

TULLBERGS KOMMUNIKATIONSBYRÅ AB Krukmakargatan 22 118 51 Stockholm tel 070 928 22 19 torsten.tullberg@tullbergs.se