ost1ost2ost3
[1] 2


FÖRETAG
ORGANISATIONER
MYNDIGHETER
KULTURINSTITUTIONER
STÖRRE KULTURPROJEKT
UNGDOMS- OCH EUPROJEKT
JUBILÉER

Skokloster
Skulpturens Hus
Skånska gruvan
Stockholms läns museum
Stockholms Stadsmuseum
Stockholmsbriggen
Strindbergsmuseet
Svensk Slöjd
Sveriges Skivbolag
Tekniska Museet

1 2 3 [4] 5

Aquaria Vattenmuseum


Sedan år 2001 har Tullbergs arbetat med projektutveckling och information för "Östersjöns Hus". Initiativet för detta projekt togs av Aquaria Vattenmuseum på Djurgården och i samarbete med åtta andra parter har ett ramprogram för förverkligandet av ett centrum för vatten- och miljöfrågor tagits fram. Verksamheten har redan påbörjats i liten skala, men på sikt planeras byggnation av ett hus som ska rymma utställningar, seminarielokaler, undervattensrum och skolaktiviteter. Samtliga aktiviteter kommer på ett lustfyllt sätt belysa vatten- och miljöfrågor.

Med i projektgruppen är Stockholm Vatten, SMF, Stockholm 750 år, SIS med flera. I juni 2002 producerades en utställning på Aquaria som visade projektets upplägg.

Under 2005 arrangerades utställningen I love Östersjön.

Tullbergs har för projektet Östersjöns Hus arbetat med konceptutveckling, projektledning, information och marknadsföring.

Under år 2004 har projektet utvidgats. Tullbergs tog fram en förstudie över Baltic Sea Houses i Sverige, Finland och Estland. Projektledare var Tomas Tullberg och Torsten Tullberg.

2005-2007 fortsatte i form av EU-projektet SkärgårdsMILJÖ.

Aquaria Vattenmuseum

 

TULLBERGS KOMMUNIKATIONSBYRÅ AB Krukmakargatan 22 118 51 Stockholm tel 070 928 22 19 torsten.tullberg@tullbergs.se