arkitektmuseum1


FÖRETAG
ORGANISATIONER
MYNDIGHETER
KULTURINSTITUTIONER
STÖRRE KULTURPROJEKT
UNGDOMS- OCH EUPROJEKT
JUBILÉER

Moderna Museet
Museifartygen
Naturhistoriska Riksmuseet
Nordiska museet
Norrvikens Trädgårdar
Nämnden för hemslöjdsfrågor
Rosendals Trädgård
Scenkonst Sörmland
Sjöhistoriska museet
Skansen

1 2 [3] 4 5

Arkitekturmuseet


Inför öppnandet av nya Arkitekturmuseet år 1998 var Tullbergs arrangör för en dubbelkonferens som ägde rum på Kulturhuset och Arkitekturmuseet för att få igång en debatt under Kulturhuvudstadsåret. Under ett antal år var Torsten Tullberg styrelseledamot för Arkitekturmuseets Vänner.
Arkitekturmuseet

 

TULLBERGS KOMMUNIKATIONSBYRÅ AB Krukmakargatan 22 118 51 Stockholm tel 070 928 22 19 torsten.tullberg@tullbergs.se