teknik6


FÖRETAG
ORGANISATIONER
MYNDIGHETER
KULTURINSTITUTIONER
STÖRRE KULTURPROJEKT
UNGDOMS- OCH EUPROJEKT
JUBILÉER


1 2

Expo 97


Inför den planerade utställningen Exposition 1997 Stockholm, som planerades för att fira 100-årsminnet av 1897 års utställning i Stockholm, fick Tullbergs uppdrag av ett antal större företag, Rådet för Arbetslivsforskning med flera, att utveckla ett förslag till utställningspaviljong för expon. I utställningsgruppen satt nyckelpersoner från: ABB, AGA, Atlas Copco, Ericsson, Jernkontoret, SAAB Scania, SKF, Volvo och Wilhelm Becker.

Vi utvecklade ett förslag till en pedagogisk ungdomspaviljong som bland annat skulle ha som syfte att locka ungdomar till industrin. Utställningen skulle visa hur sysselsättningen kommer förändras i framtiden och hur industrins system och processer utvecklas och påverkas i riktning mot ett allt större kunskapsinnehåll. Den skulle även visa hur industrin skulle förnyas för att kunna ge nya arbetstillfällen. Det var stora planer, 9.400 kvm utställningsyta och utställningen skulle ses av 400.000 personer. Expo -97 blev dock endast ett utställningsförslag. Utställningsprojektet lades ned.

På bilden ses en mycket tidig skiss på näringslivspaviljongen. Den är utförd av Bergs Arkitektkontor. Ett av delprojekten förverkligades dock. Tullbergs fick också i uppdrag att ta fram en ideologisk bok inför EXPO97. Den finansierades av Rådet för Arbetslivsforskning och blev en antologi med åtta författare.

 

TULLBERGS KOMMUNIKATIONSBYRÅ AB Krukmakargatan 22 118 51 Stockholm tel 070 928 22 19 torsten.tullberg@tullbergs.se