shsh2sh3
[1] 2 3


FÖRETAG
ORGANISATIONER
MYNDIGHETER
KULTURINSTITUTIONER
STÖRRE KULTURPROJEKT
UNGDOMS- OCH EUPROJEKT
JUBILÉER

Konstruktörsprogrammet
Magnet Branschanalys
Tullinge gymnasium
Ungdomstidningar - utbildning
VI-LINK

1 [2]

Hantverksdagar 2002-2004


Stockholms Hantverksdagar arrangerades tre gånger under åren 2002, 2003 och 2004.
Hantverksdagarna var ett stort projekt där tolv museer medverkade och varje år genomfördes över 500 programpunkter. Besöksmässigt blev det en succé med ca 70 000 besökare varje år. Under hantverksdagarna kunde man besöka ett större antal utställningar som var kompletterade med över 70 olika hantverksyrken, vilka demonstrerades i levande verkstäder. Dessutom medverkade ett antal skolor.

Evenemanget ägde rum på:
- Nordiska museet
- Junibacken
- Aquaria Vattenmuseum
- Skansen
- Skansen byggnadsvård
- Prins Eugens Waldemarsudde
- Vasamuseet
- Museifartygen
- Handarbetets Vänner
- Tekniska museet
- Etnografiska museet
- Telemuseum
- Biologiska Museet
- Liljevalchs Konsthall

Tullbergs uppgifter var:
- att ta fram idén och utveckla konceptet
- att under de tre åren svara för projektledning
- att ta fram marknadsföringsplaner
- att få med museer i evenemanget och svara för samordning
- att ta fram allt grafiskt material
- att skriva alla texter
- att producera allt reklammaterial bestående av en större kampanj med bussreklam, affisher på Stockholms kulturtavlor, skyltar, utställningar, annonser, tidningsbilaga i Metro och programtidningen Craft som delades ut till alla högstadier i Stockholms län
- framtagande av sponsringskoncept och avtal med Metro som var huvudsponsor under de tre åren.

Hantverksdagarna var en satsning av Stockholms Hantverksförening i samarbete med Kungliga Djurgårdens Förvaltning, Utbildningsförvaltningen, KDI och kulturinstitutionerna på Djurgården. Metro var huvudsponsor. Hantverksdagarna ingick i EU-projektet Handkraft som finansierades av Svenska ESF-rådet i Stockholms län, Växtkraft Mål 3.

 

TULLBERGS KOMMUNIKATIONSBYRÅ AB Krukmakargatan 22 118 51 Stockholm tel 070 928 22 19 torsten.tullberg@tullbergs.se