ha1ha2ha3
[1] 2


FÖRETAG
ORGANISATIONER
MYNDIGHETER
KULTURINSTITUTIONER
STÖRRE KULTURPROJEKT
UNGDOMS- OCH EUPROJEKT
JUBILÉER

Konstruktörsprogrammet
Magnet Branschanalys
Tullinge gymnasium
Ungdomstidningar - utbildning
VI-LINK

1 [2]

Hantverksakademin


Tullbergs har sedan Hantverksakademins bildande kontinuerligt haft olika uppdrag för dem. Vi har exempelvis
- tagit fram logo
- gjort grafiskt program
- broschyrer
- annonser

Hantverksakademin

 

TULLBERGS KOMMUNIKATIONSBYRÅ AB Krukmakargatan 22 118 51 Stockholm tel 070 928 22 19 torsten.tullberg@tullbergs.se