mag1mag2mag3
[1]


FÖRETAG
ORGANISATIONER
MYNDIGHETER
KULTURINSTITUTIONER
STÖRRE KULTURPROJEKT
UNGDOMS- OCH EUPROJEKT
JUBILÉER

Konstruktörsprogrammet
Magnet Branschanalys
Tullinge gymnasium
Ungdomstidningar - utbildning
VI-LINK

1 [2]

Magnet Branschanalys


EU bidrar med ekonomiskt stöd för kompetensutveckling av branscher. Under den förra EU-programperioden utvecklade Tullbergs på uppdrag av Hantverkarnas Riksorganisation med stöd av ESF-Rådet en metod för branschorganisationer att göra analys av medlemmarnas
behov av kompetensutveckling. Metoden byggde på ett pedagogiskt material som användes av medarbetarna ute på företagen. Det arrangerades analysträffar och det fanns också ett material för hur sammanställningarna av materialet skulle kunna underlätta för branschorganisationerna att identifiera de utbildningsområden som var viktigast för branschernas utveckling.

Modellen var framtagen med målet att det skulle vara enkelt för branschorganisationen att administrera men också enkelt för medarbetarna och företagen att använda materialet. Samtidigt skulle modellen ge en fullgod analys.

Under 2005-2006 genomförde tio branschorganisationer kompetensbehovsanalyser med modellen som ledde till utbildningar för över 17.000.000 kronor vilket var ett mycket stort och viktigt stöd för utvecklingen av hantverksbranscherna.

Torsten Tullberg utvecklade modellen under 2003-2004.
Tomas Tullberg var projektledare för fem av projekten nedan.
Susanne Samuelsson var projektledare för fyra av projekten.

Från 2008 finns nya pengar för branscher. De branscher som är i behov av strukturutveckling kommer prioriteras.

1. KIF Sveriges Konsthantverkare/industriformgivare (ca 125 personer)
2. Plåtslageriernas Riksförbund (ca 500 personer)
3. Sveriges Skorstensfejaremästares Riksförbund (ca 500 personer)
4. Sveriges Frisörföretagare (ca 500 personer)
5. Sveriges Skrädderiförbund (ca 125 personer)
6. Svenska Hovslagarföreningen (ca 120 personer)
7. SVEMEK Megab-Metallgruppen (ca 200 personer)
8. Guldsmedsmästarnas Riksförbund (ca 200 personer)
9. Måleriföretagarnas Samorganisation (ca 200personer)
10. Svenska Tecknare (ca 250 personer)

Summa antal företag 979
Summa antal medverkande medarbetare 2.670
Summa genomförande/utbildning 17.345.000 kronor.

Samtliga organisationerna var nöjda med modellen. Genomförandet av analysarbetet hos företagen fungerade bra. Materialet var lätt att använda och sammanställningar och prioriteringar kom fram på ett sätt att branschorganisationerna kunde identifiera inom vilka områden som kompetensutveckling skulle ske. Med hjälp av analyserna kunde branschorganisationerna ansöka om att genomföra viktig utbildning. Flera av utbildningarna var helt nya och kom fram genom projektet.

Vilken nytta blev det för de anställda i företagen och för branschorganisationerna:
• Medlemsföretagen fick hjälp att identifiera medarbetarnas behov av kompetensutveckling, stimulerades till nya sätt att öka kompetensen hos medarbetarna i företaget.
• De olika regionala mötena har stärkt samhörigheten i branscherna. Nästan alla projekt har upplevts som roliga för medlemmarna, där de varit mycket aktiva.
• Företagen fick en bra överblick över dess styrka och svagheter.
• Den enskilda medarbetaren fick konkret ekonomiskt stöd för genomförande av kompetensutveckling på upp till 8.000 kr per person.
• Branschorganisationen fick stöd ekonomiskt stöd både för att genomföra kompetensbehovsanalys och genomförande av olika utbildningar.
• Kompetensutvecklingen gav starkare och mer konkurrenskraftiga företag som naturligtvis också bidrog till att stärka branscherna.
• De av branscherna som befinner sig mitt i en strukturförändring, till exempel Skorstensfejare och Plåtslagare, fick hjälp med utbildning för att underlätta strukturförändringen.
• Samarbetet mellan medlemmarna har stärkts.
• Kompetensutvecklingsprojekten fick igång processer där branscherna rustade sig för att bli starkare och möta framtiden genom bevakning av omvärldsförändringar och analysera vad som händer i de olika branscherna.
• Branschorganisationerna fick en översikt över sina samlade behov av kompetensutveckling.
• Flera branschorganisationer har inrättat nya utbildningar som kommer fortsätta efter projektperiodens slut.
• Utbildningarna kan direkt påverka att branscherna växer, att det blir fler företag och fler anställda i de olika företagen.

För information om möjlighet att ansöka om kompetensutvecklingsprojekt med MAGNET-Branschanalys:
telefon: 08-673 13 00, 0709-28 22 19
e-post: magnet@hantverkarna.se

 

TULLBERGS KOMMUNIKATIONSBYRÅ AB Krukmakargatan 22 118 51 Stockholm tel 070 928 22 19 torsten.tullberg@tullbergs.se