uk1uk2uk3
[1] 2 3 4


FÖRETAG
ORGANISATIONER
MYNDIGHETER
KULTURINSTITUTIONER
STÖRRE KULTURPROJEKT
UNGDOMS- OCH EUPROJEKT
JUBILÉER

Konstruktörsprogrammet
Magnet Branschanalys
Tullinge gymnasium
Ungdomstidningar - utbildning
VI-LINK

1 [2]

Kampanj 3: Ungdom-Fånga intresse


Tullbergs har genomfört ett antal produktioner för Framtidsutveckling. I Gymnasieguiden år 2005 fanns ett syfte
- Att fånga niondeklassares intresse för utbildningsval
- Att via bilder få dem att stanna upp och läsa korta artiklar
- Att läsandet av de korta artiklarna skulle leda till testerna och de längre artiklarna.

Uppdragsgivare: Framtidsutveckling

Tullbergs uppdrag:
- Planera upplägg
- Grafisk formgivning
- Copy/text
- Projektledning

Framtidsutveckling

 

TULLBERGS KOMMUNIKATIONSBYRÅ AB Krukmakargatan 22 118 51 Stockholm tel 070 928 22 19 torsten.tullberg@tullbergs.se