stadsbyggnadskontoret


FÖRETAG
ORGANISATIONER
MYNDIGHETER
KULTURINSTITUTIONER
STÖRRE KULTURPROJEKT
UNGDOMS- OCH EUPROJEKT
JUBILÉER


Stadsbyggnadskontoret Sthlm


Tullbergs har tagit fram informationsmaterial och arrangerat utställningar för Stadsbyggnadskontoret i Stockholm på bland annat Vattenfestivalen i Stockholm.

Stadsbyggnadskontoret Sthlm

 

TULLBERGS KOMMUNIKATIONSBYRÅ AB Krukmakargatan 22 118 51 Stockholm tel 070 928 22 19 torsten.tullberg@tullbergs.se