regeringskanslregeringskansl2regeringskansl3
[1] 2


FÖRETAG
ORGANISATIONER
MYNDIGHETER
KULTURINSTITUTIONER
STÖRRE KULTURPROJEKT
UNGDOMS- OCH EUPROJEKT
JUBILÉER


Regeringskansliet


Under åren 2004-2007 var Tullbergs upphandlad leverantör av Regeringskansliet för kommunikationstjänster och grafisk form. Uppdraget gällde regeringen, alla departement, ambassader och FN.

Under perioden utförde Tullbergs ett antal uppdrag åt:
- Utrikesdepartementet
- Kulturdepartementet
- Justitiedepartementet
- Näringslivsdepartementet

Bland uppdragen kan nämnas:
- Östersjöprojektet: De baltiska ländernas år
- The Barents Euro-Artic Council
- Partnerskap för kultur

Regeringskansliet

 

TULLBERGS KOMMUNIKATIONSBYRÅ AB Krukmakargatan 22 118 51 Stockholm tel 070 928 22 19 torsten.tullberg@tullbergs.se